Får man låna till kontantinsatsen?
Många som är i färd med att köpa bostad eller bil ställer sig numera frågan om man får låna till kontantinsatsen och i så fall hur det går till? I normalfallet får du endast låna upp till 85 % av bostadens värde som bolån, det vill säga med bostaden som säkerhet för lånet. Resterande belopp måste du kunna betala kontant. Kanske har du en befintlig bostad du ska sälja i samband med köpet av den nya bostaden eller så har du sparade pengar som du kan använda till detta.

Om du inte har några sparade pengar eller om du är förstagångsköpare kan det vara svårt att betala 15 % kontant. Så hur gör man då? Många banker lånar inte ut till kontantinsatsen alls, medan en del gör det. Vissa lånar ut till en del av kontantinsatsen. Inställningen skiljer sig alltså åt kraftigt mellan de olika bankerna och låneinstituten. De banker som faktiskt lånar ut till kontantinsatsen gör detta i form av ett lån utan säkerhet. Det innebär en högre ränta som både är rörlig och sätts med hänsyn till dina personliga ekonomiska förutsättningar. Vilka kreditkrav bankerna har skiljer sig dock åt, då alla långivare har olika modeller för hur de räknar ut en hushållsbudget och vilka marginaler som måste finnas för att de ska bevilja ett lån.

Banken kommer dock alltid att göra en kreditprövning för att se om du har råd med den extra kostnad ett lån utan säkerhet innebär för din ekonomi. Man räknar också med hur marginalerna ser ut vid en eventuell räntehöjning.

Vissa banker godkänner att du tar lån med någon annans bostad som säkerhet. Kanske har du föräldrar eller andra släktingar som inte har fullt belånade bostäder och som kan tänka sig att hjälpa till? Diskutera gärna med din bank kring hur detta fungerar. Kanske kan ni låna pengar av släktingar och familj? Kom dock ihåg att dokumentera lånebelopp, villkor och eventuell ränta så att inga tveksamheter uppstår.

Vilken lösning som passar dig och ditt hushåll bäst vet bara du, men det är alltid viktigt att du känner dig trygg med att du har en överblick av din ekonomi och dina kostnader innan du gör den stora ekonomiska investering som en bostadsaffär innebär för de flesta. Jämför gärna räntor för lån utan säkerhet hos de olika långivarna för att vara säker på att du får den ränta och de villkor som är bäst för just dig.